เซลล์ต้นกำเนิดกับการฟื้นฟูสภาวะเสื่อม: Stem Cells & Regeneration จากชีววิทยาสู่การแพทย์แห่งอนาคต

กฏหมายไทย THAI Regulations

ผลิตภัณฑ์จากเซลล์ต้นกำเนิดและเซลล์ที่ได้มาจากเซลล์ต้นกำเนิด จัดเป็น “ยา” ตามประกาศด้านล่างนี้

ประกาศของสำนักงาน อย. เรื่องการควบคุมผลิตภัณฑ์เซลล์ต้นกำเนิด

กองควบคุมยา

อย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์จากเซลล์ต้นกำเนิดที่ดัดแปลงพันธุกรรม ยีนบำบัด หรือการใช้วิศวกรรมเนื้อเยื่อเป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ยังมิได้กล่าวถึงในรายละเอียด

ข้อบังคับแพทยสภา
ว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม
เรื่อง การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเพื่อการรักษา พ.ศ. ๒๕๕๒
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2553/E/003/56.PDF

เซลล์ต้นกำเนิดกับสังคม: ตอน ขมุกขมัว  ThaiStem magazine Volume 3, 2010

http://thscn.tkc.go.th/media/4 THSCN magazine/68354_WP 30032010.pdf

บทความน่าอ่านเรื่อง เจาะระบบคุมสเต็มเซลล์ไทย ฉุดวิจัย-ผู้บริโภคยังเป็นเหยื่อ

รายงานผลการดำเนินงาน โครงการวิจัยและพัฒนาห้องปฏิบัติการเซลล์ต้นกำเนิดตามมาตรฐาน GMP ประจำปีงบประมาณ 2552 โดย ศูนย์วิจัยทางคลินิก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

การประเมินต้นทุน-อรรถประโยชน์ของการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวกลุ่มมัยอิลอยด์ชนิดเฉียบพลันผู้ป่วยไขกระดูกฝ่อชนิดรุนแรง และผู้ป่วยโลหิตจางธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง http://www.hitap.net/backoffice/project/projects_display2.php?id=54

ติดตามอ่านเนื้อหาเพื่อผู้บริโภคได้ที่ https://pgank.wordpress.com/%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%9b%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a2/

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: